Satış ve devir işlemleri noterlerde

Araç alım–satım ve devir işlemlerinde, ayrıca plaka devirlerinde yepyeni bir dönem bizi bekliyor. Bu değişikliklere göre, kullanılmış araç alım satımlarında noterlere çok daha fazla iş düşecek. Ayrıca araçların plakaları da zorunlu haller dışında değiştirilemeyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün genelgesine göre 1 Mayıs’tan itibaren trafik tescil işlemlerinde yeni bir dönem başladı: Satış veya devir işlemleri de noterlerce yapılacak. Bu çerçevede satış ve devir işlemi, tarih ve numarasıyla birlikte noter tarafından elektronik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemine iletilecek. Emniyet ise bu bilgileri, Maliye Bakanlığı’na gönderecek. İlgili noter, aracın yeni sahibi adına bir ay süreyle geçerli “Tescile İlişkin Geçici Belge”yi iki suret olarak düzenleyecek, bir sureti araç sahibine verilecek, bir sureti ise satış sözleşmesi ve diğer belgelerle birlikte noterde saklanacak. Noter işlemleri tamamlanan tescil belgeleri, vatandaşın talebi durumunda 15 gün içinde trafik tescil büroları tarafından elden teslim edilecek, teslim alınmayan araç tescil belgeleri ise 16. gün, gönderi ücreti araç sahibine ait olmak üzere, sahibinin ikamet adresine postayla gönderilecek.

Zayi olan tescil belgeleri ne olacak?
Satış sırasında, araç sahibi adına düzenlenmiş araç tescil belgesinin zayi olduğunun beyan edilmesi ve zayi bilgisinin trafik
tescil bilgisayar kayıtlarında görülmemesi halinde, araç sahibi trafik tescil kuruluşlarına yönlendirilecek, zayi bilgisi tescil
kuruluşunca bilgisayar kayıtlarına eklendikten sonra aracın satış veya devir işlemi noter tarafından yapılacak. ~Genelgeye göre, satış veya devri yapılacak araçtan dolayı motorlu taşıtlar vergisi, gecikme faizi, gecikme zammı, vergi cezası ve trafik idari para cezası borcu bulunup bulunmadığı ile araç üzerinde satış veya devri kısıtlayıcı herhangi bir tedbir veya kayıt bulunup bulunmadığı Emniyet Genel Müdürlüğü bilgisayar sistemi aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sisteminden kontrol edilecek, borç veya kısıtlayıcı şerh bulunmadığının anlaşılması halinde aracın satış veya devir işlemi yapılabilecek.

Artık plakalar değiştirilemeyecek
Ayrıca uygulamaya göre mevcut tescilli araçların plaka numaraları ile ilk defa tescil edilecek araçlara verilecek plaka numaraları, bazı haller dışında hurdaya ayrılıncaya kadar değiştirilemeyecek. Değişim işlemleri, sadece can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde ve araç sahibinin yazılı müracaatına bağlı olarak, ikamet ettiği yerin mülki amirinin talebi ve İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile yapılabilecek.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.