Renault Grubu ilk yariyil finansal sonuclari..

Dünya satışları %21,7 arttı ve dünya pazar payı (Binek+Ticari Araç) %3,8’e yükseldi (+0,15 puan ). Grubun cirosu eş yapı ve metotlar bazında 2009 yılının ilk yarısına göre %23,1 artarak 19 Milyar 668 Milyon Avro’ya çıktı.  Grubun faaliyet kârı 780 Milyon Avro ile cironun % 4’üne tekabül ediyor  2009 ilk yarısında ise faaliyet zararı -620 Milyon Avro ile cironun -%3,9’una karşı gelmişti.  2009 ilk yarısında 2 Milyar 712 Milyon Avro net zarara karşın 2010 ilk yarısında 823 Milyon Avro net kâr elde edildi. İşletme kârının artışına ve harcamaların azaltılmasına bağlı olarak Otomobil biriminde nakit fazlası 1 Milyar 420 Milyon Avro oldu. Otomobil biriminin net finansal borçları, 31 Aralık 2009’a göre 1 Milyar 258 Milyon Avro azalarak 4 Milyar 663 Milyon Avro oldu.

Renault Başkanı Carlos Ghosn « Çalışmalarımız meyvelerini veriyor. Grubun bütün markaları ve bütün Bölgeler pazar paylarını artırdılar. Aynı şekilde, kısmen İttifak’ın sinerjileriyle maliyetlerimizi minimize ettik. Belirsizlik ortamında, Grubumuz ikinci yarıyılda 2010 yılında nakit fazlası elde etme temel hedefine yoğunlaşmaya devam edecek. » dedi.

Grup, net artış gösteren sonuçlar sergiledi. Grubun cirosu %23,1 artarak 19 Milyar 668 Milyon Avro olarak gerçekleşti.
Güçlü bir ticari dinamikten yararlanan Otomobil biriminin ciroya katkısı, artan pazar payı ile birlikte 18 Milyar 778 Milyon Avro’ya ulaştı. 2009’un birinci yarısına oranla %24,4’lük bu artış esas itibariyle pozitif volüm etkisine bağlı olarak kaydedildi. ~Grubun 2010 ilk yarı faaliyet kârı, 780 Milyon Avro ile cironun %4’üne karşı geldi; 2009’un ilk yarısında ise -620 Milyon Avro ile cironun -%3,9’una tekabül etmişti.

Otomobil biriminin faaliyet neticesi 1 Milyar 279 Milyon Avro artarak 410 Milyon Avro’ya çıktı, ve böylece cirosunun % 2,2‘sine tekabül etti. Bu performans, Bütün Bölgelerde Grubun üç markasının gösterdiği çok iyi ticari performans
Avro kurunun pozitif kur etkisi  Kontrollü maliyet yönetiminin sürdürülmesi ile açıklanabilir.

Satış Finansmanı biriminin Grubun faaliyet kârına katkısı, kâr marjının artışı ve risk maliyeti kontrolünün etkisi altında, 121 Milyon Avro artarak 370 Milyon Avro’ya ulaştı.

Ortak şirketlerin sonuçlara etkisi anlamlı şekilde iyileşti. Renault, 2010 yılının ilk yarısında, başta Nissan, AB Volvo ve AvtoVAZ olmak üzere ortak şirketlerden kâr payı olarak 531 Milyon Avro net kazanç kaydetti. Net kâr 823 Milyon Avro, Grup payı net kâr ise 780 Milyon Avro oldu (hisse başına 2,95 Avro).

Otomobil biriminin nakit akışı 2010 eylem planının da üzerinde gerçekleşerek, 1 Milyar 420 Milyon Avro nakit fazlası verdi. Bu faaliyet dalı esas itibariyle, İşletme kârının artışından ve harcamaların azaltılmasından yararlandı. Buna bağlı olarak, Otomobil biriminin net finansal borçları 31 Aralık 2009’a göre 1 Milyar 258 Milyon Avro azaldı ve  30 Haziran 2010 itibariyle 4 Milyar 663 Milyon Avro oldu. Net borç öz kaynak rasyosu 2010 Haziran sonu itibariyle % 23,2 oldu (2009 Aralık sonunda % 35,9’du).

Not: Basın bülteninden
derlemedir.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.