Hedefte “Anadolu Kaplanları” var

Opel Türkiye’de Opel Filo Kiralama programının yöneticisi Ateş Ayberk’le, Opel’in operasyonel filo kiralamaya yeni yaklaşımını görüştük.

Auto SHOW: Opel olarak operasyonel kiralama işine Opel Filo Kiralama ile giriyorsunuz.Operasyonel kiralama ne sunuyor? Opel olarak nasıl bir program hazırladınız ?
Ateş AYBERK: Günümüzde şirketlerin iş süreçlerinde en çok faydalandıkları gereçlerin başında otomobiller gelir. Dolayısıyla birçok şirketin bütçelerinin önemli bir bölümü otomobil filolarının oluşturulması ve işletilmesine ayrılıyor. Doğal olarak da öncelikle, bu ihtiyacınne şekilde tedarik edileceği sorusu gündeme geliyor. Çoğumuzun bildiği gibi, otomobiller peşin olarak veya banka kredisiyle satın alınabilir yada operasyonel kiralama (diğer adıyla uzun dönem kiralama) yoluyla temin edilebilirler. Şirketler mevcut nakit akışlarının durumuna ve muhasebe yapılarına göre bu yöntemlerden bir ya da birden çoğunu tercih ederler. Bu noktada tedarik yöntemini tespit ederken göz önünde bulundurulması gereken birçok etken sayılabilir. Adından da anlaşılacağı üzere operasyonel kiralama seçeneği, öncelikle finansal ardından da operasyonel anlamda birçok avantajı beraberinde getiriyor. Opel Filo Kiralama, operasyonel kiralamanın tüm avantajlarını müşterinin en kolay ulaşabileceği yaygın Opel Yetkili Satıcı teşkilatı vasıtası ile müşterinin ayağına getiriyor.~AS: Türkiye’ de kiralama pazarı hangi aşamadadır?
AA: Kiralama oranı Avrupa ülkelerinde ortalama yüzde 40 civarında. Bu oran Amerika pazarında yüzde 60’a kadar çıkabiliyor. Türkiye’de de büyük şirketlerin ve yabancı menşeli şirketlerin ihtiyaçlarına paralel olarak kiralama pazarı oluşmuştur. Eskiden otomobili satın almanın avantajlı olduğu düşünülürken, birçok şirket zaman içinde kiralamanın avantajlarını fark edip tedarik yöntemlerini değiştirdi. Ancak buna rağmen halen ülkemizde kiralama yöntemiyle otomobil temini oranı yüzde 10’lar dolayında görülmekte ve bunda da İstanbul başı çekmektedir. Opel Filo Kiralama ile kiralama imkanını Türkiye’nin daha geniş coğrafyasına taşımayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için kuvvetli ve geniş Opel Yetkili Satıcı teşkilatı en büyük gücümüz.

AS: Operasyonel kiralamanın şirketler için avantajları neler?
AA: Operasyonel Kiralama, kiralayanın amacının, kiraladığı araca sahip olmaktan çok, en verimli şekilde yararlanmak olduğu kiralama türüdür. Operasyonel Kiralama Hizmeti, araç satın almaya göre birçok avantaj sunar. Bu avantajları 3 ana başlık altında toplamak mümkün; finansal avantajlar, maliyet ve vergi avantajları ile operasyonel kolaylık.~AS: Bu avantajları detaylandırabilir misiniz?
AA: Detaylarıyla anlatmak gerekirse; finansal avantajları şu şekilde sıralayabiliriz; Öz sermaye kullanımı; satın almada araç bedelinin tamamını ödenirken, kiralama yoluyla kullanılmayan nakit veya bankalardaki kredi limiti, işletmenin kendi iş alanında yatırım için kullanılabilir. Araçlar aktifleştirilmediği için bilançoda şirket borçluluğu artmaz ve işletme kredibilitesini olumlu etkilenir. Nakit akışını düzenlemek de önemli; özsermaye kullanılmadığı için firmaların nakit akışı etkilenmez. Kira bedelleri düzenli ve sabit olduğu için nakit akışı doğru planlanabilir. Bütçeleme kolaylığı sağlanır; aylık ödemeler sayesinde maliyetler sabitlenir ve eşit dağılımlı bir gider bütçesine destek oluşturur. Ayrıca ikinci el değer riskinin tamamı operasyonel kiralama hizmetini veren şirket tarafından üstlenilir. Bunun dışında operasyonel kiralama, maliyet ve vergi avantajları da sağlıyor; araçlar uygun koşullarda satın alındığından uygun bütçeli kiralama maliyetleri ortaya çıkar, araçlar kullanım sonunda satılırken, defter değeri ile satış değeri farkından vergi ödenmesi gerekir. Oysa operasyonel kiralamada vergilendirme söz konusu değildir, aylık kira bedelleri gider olarak kurumlar vergisi matrahından indirilebilir. Operasyonel kiralamanın bir diğer önemli avantajı da sunduğu operasyonel kolaylıktır; Personel ve Zaman Tasarrufu: Araçların işletme işlemleri profesyonel olarak koordine edilir. Takip için personel istihdam edilmesine veya zaman ayrılmasına gerek kalmaz. Kiralanan araçlarla ile ilgili her türlü konu için tekbir temas noktasını aranarak, hiçbir sorunla uğraşılmaz. Ayrıca bu hizmetlerin hepsi tek bir fatura altında sabit kiralama bedelleriyle ödemenin avantajı sunulur. Sonuç olarak da, her bakımdan, mevcut kaynakların verimli, etkili ve tutumlu kulla-nımı ile israf ve savurganlık önlenir.~AS: Operasyonel kiralama yapmayı düşünen işletme niye Opel Filo Kiralamayı tercih edecektir?
AA: Opel Filo Kiralama, Türkiye’de satılan tüm Opel marka binek araç modelleri için uygun koşullarda, güvenilir, hızlı ve önceden belirlenmiş yüksek standartlarda operasyonel kiralama hizmetini sunuyor. İşletmelerin binek araç ihtiyacına en uygun operasyonel kiralama hizmetini, Opel’ in yüksek kalite seviyesindeki hizmeti ve ALD Automotive’ in geniş tecrübesi ile Opel Filo Kiralama müşteriye en yakın noktada Opel Yetkili Satıcıları’nda müşteri ile buluşturuyor. Opel Filo Kiralama kullanıcıları, Opel Yetkili Satıcıları’nın sunduğu kaliteli ve güvenilir hizmetlerden ve Opel markasının yüksek standartlarından yararlanır. Opel Filo Kiralama hizmetinde, tüm araçlar Yetkili Servis güvencesi ve Orijinal Yedek Parça ile bakım, onarım ve hasar hizmeti almaktadır.

AS: Opel Filo Kiralama ile amacınız ve beklentiniz nedir?
AA: Amacımız, operasyonel araç kiralama hizmetini ve faydalarını yakından tanımak isteyen müşterilerimize Opel Yetkili Satıcıları vasıtası ile danışmanlık hizmetini sunmak ve operasyonel kiralamanın avantajlarından nasıl yararlanacaklarını anlatmaktır. Danışmanlığımız neticesinde müşterilerimizi, ihtiyaçlarına en uygun ürünler ile buluşturmak hedefindeyiz.~AS: Hedef müşterileriniz kimdir ?
AA: Opel Filo Kiralama programı ile bir araçtan bin araca kadar hizmet verme imkanımız mevcut. Ancak hedef müşterimiz olarak küçük ve orta ölçekli işletmeleri belirledik. Operasyonel kiralamanın avantajlarını tam olarak değerlendiremeyen bu müşteri grubunun, en önemli müşteri kesimi olacağını düşünüyoruz. Burada halen küçük ve orta ölçekli şirketlerimizin iş alışkanlıkları dolayısıyla, otomobile sahip olmanın, işletme sahibine verdiği güven duygusu etken olmaktadır. Oysa satın alma ve belli bir süre içinde getirdiği masraflar (kasko, MTV, finansman, bakım, onarım, lastik, akü vs sarf malzemeleri) alt alta konulup toplandığında ortaya çıkan tablo, kiralama seçildiğinde yapılacak masrafın üzerinde çıkar ve kiralamanın getirdiği işletme kolaylıkları da kiralama seçeneğine ilave değer katmak-tadır.

AS: Opel Filo Kiralama müşterilere nasıl ulaşacak ?
AA: Büyük kiralama firmalarının halen ağırlıklı olarak İstanbul coğrafyasında konumlanmış olmaları sebebiyle, operasyonel kiralamanın yaygınlaşması ve olası faydaların tanıtılması büyük illerimiz dışında yeterince hızlı olamadı. Opel Filo Kiralama, bu eksikliği gidererek küçük büyük tüm işletmelerin operasyonel kiralamadan yararlanabilmesi için geniş Opel Yetkili Satıcıları ile müşteriye en yakın noktadan hizmet sunacak.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.