En iyiler listesi

Lisansör dergimiz AutoBild’in uzun dönem testleri, 1986yılında VW Golf GTI ile başlamıştı.Geçen 25 yılda 179 aracın uzundönem testleri gerçekleştirilipsonuçları yayınlandı. İlk zamanlarda50 bin km olan test uzunluğuuzun süredir 100 bin km olarakuygulanıyor. Hatta bazı “özel”otomobillerde bu rakamın 200 binkm’yi bulduğu da oldu. 2000 yılındanbu yana uzun dönem testaraçları için bir “güvenilirlik sıralaması”listesi oluşturuldu. Bulistede araçlardan, çıkardıklarıteknik problemler için puanlarkesiliyor. Bu kesintiler test sonundadüşülerek bir puan eldeediliyor ve bu puana göre araca,1 en iyi, 6 en kötü olacak şekilde,notlar veriliyor. Serimizin bu bölümünde,100 bin km testlerinekatılan adayların en iyilerini ve önkötülerini derledik.

Testler nasıl yapılıyor?

Testin başında ve 100 bininci kilometreyeyaklaşıldığında araçlar testetabi tutularak ölçümler yapılıyor: Hızlanma,fren, iç gürültü, tüketim. Testin sonundaise araçlar DEKRA TechnologyCenter’ın test merkezine gönderilerek egzozve tüketim değerleri ölçülüyor. Bununardından araçlar en küçük parçalarına kadarsökülüp, önemli parçalar tek tek incelemeyetabi tutuluyor. Test raporununyayınlandığı haberde aracın tamamen sökülmüşhali de fotoğraflanıyor.

 


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

En iyiler listesi

Bir önceki bölümlerde maksimum
hızın, otomobilli iskambil
oyunları için ne kadar önemli olduğundan
söz etmiştik. Bu bölümdeki
konumuz, yani maksimum
güç ise bu oyunların en önemli değerlerinden
biridir. Çünkü güç, hızı
belirleyen en önemli unsurlardan
biri, hatta en önemlisi. Konu otomobil
olduğunda teknik verilerinde
maksimum güç verisini yayınlamayan
ne bir üretici, ne de basın
organı bulabilirsiniz. Resmi olarak
birçok firma teknik verilerde gücü
kW (kilovat) cinsinden verse de
HP sayısı, oyunların dışında da etkileyiciliğini
ve popülerliğini korumaya
devam ediyor. Hem de yüksek
HP sayısının, önemini kaybetmeye
başlamasına rağmen… Yine de
200’lü, 300’lü hatta daha yüksek rakamlar
görmek bile tek başına bir
otomobili çekici kılmak için yeterli
oluyor.

Ölçümler
nasıl yapılıyor?

Güç ölçümleri karmaşık ve pahalı bir
yöntemle gerçekleştiriliyor. Bu nedenle
lisansör dergimiz Auto Bild, DEKRA ile birlikte
çalışıyor. DEKRA’nın Klettwitz’teki
Teknoloji Merkezi’nde bu işlem için kullanılan
ileri teknoloji ürünü ölçüm aygıtları
bulunuyor. Uzun dönem test araçlarının
tamamının burada ölçümleri yapılıyor:
Test başlangıcı ve sonunda birer kez.
Normal test otomobilleriyse, fabrika verileri
ile test performans ölçümleri arasında
önemli farklılıklar tespit edildiğinde,
güç ölçümü için bu merkezi ziyaret
etmez zorunda kalıyor.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

En iyiler listesi

Ölçüyor, ölçüyor, ölçüyoruz…
Test ekibimizin kronometreler
ve ölçüm çubukları ile
geçip duran günlük yaşamı gerçekten
de hiç kolay değil. Test sırasında
performans ölçümlerinin
dışında tüm test otomobillerinin
iç mekanları da belli
kriterlere göre ölçülüyor ve bunların
arasında arka koltuk “bacak
mesafesi” de var. Peki nedir
bu? Aslına bakılırsa bu değer sadece
taksi sürücüleri için değil,
arka koltuklarına yolcu alacak
tüm sürücüler için çok önemlidir.
Çünkü bu mesafe, arka koltuklarda
oturacak kişilerin yolculuklarda
ne kadar rahat edeceğini
belirler. Örneğin: Acaba
arka koltuklar, anneniz, kayınvalideniz
veya dedeniz için uygun
mu? Yoksa ergen çocuğunuzun
bile bacaklarına kramplar
mı giriyor?

Ölçümler nasıl yapılıyor?


Ölçümler sırasında ayarların doğru yapılması
çok önemli: Bunun için sürücü koltuğu,
lisansör dergimiz Auto Bild tarafından
belirlenen norm çerçevesinde pozisyonlandırılıyor:
Koltuk yüksekliği en alçak
konuma getiriliyor; ardından sürücü
koltuğu, sırtlığıyla minderinin birleşim
noktası ile fren pedalı arasında tam 1 metre
mesafe olacak şekilde kaydırılıyor.
Ardından arka koltuğun sırtlığı ile sürücü
koltuğunun sırtlığı arasındaki mesafe
ölçülüyor.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

En iyiler listesi

Eskiden çocuklar otomobillerin
ön camına yaklaşıp “göstergede
kaç yazıyor” diye sorardı. Ya
da quartett oyunlarında 240 km/s
bile kazanmak için yeterliydi.
Maksimum hız bugün de çekiciliğini
aynen koruyor. Ayrıca maksimum
hız, bir otomobilin ulaşabileceğiniz
en kolay limitidir (yeter
ki önünüzde boş ve düz bir yol
olsun): Daha hızlı gidemez. Bunun
dışında maksimum hız, tüm yeni
modellerin teknik verilerinin olmazsa
olmazlarından biri. Çünkü
bu rakam, halk otomobilleri (200
km/s’ye kadar), hızlı otomobiller
(250 km/s’ye kadar) ve rüya otomobilleri
(+250 km/s) arasındaki
farkı belirler. Tabi burada bir istisna
da var: Alman üreticiler, daha
fazla hız yapabilecek olsa da bazı
modellerinin maksimum hızlarını
250 km/s’de gönüllü olarak sınırlandırıyor.

Ölçümler nasıl yapılıyor?

Kronometreli zamanlar artık geride
kaldı: Yoğun trafik ve sürekli artan
maksimum hızlar test programımızı
kısıtlıyor. Fabrika verileri rastgele örneklerin
ortalamaları veya serinin en iyisinin
değeri olarak veriliyor. 250 km/s
sınırını aşan güçlü otomobilleri ekibimiz,
uydu destekli ölçüm aygıtları veya
trafiğe kapalı alanlardaki laserli ölçüm
cihazlarıyla (ölçüm parkuruna
araçlar her iki yönden de girerek ortalaması
alınıyor) ölçüyor.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

En iyiler listesi

Birçok araç sahibi için güçve sürüş keyfi her zaman birbirinebağlı kavramlar olmuştur.Gerçekten çok basit bir formülolan “daha fazla güç, daha falakeyif sağlar” dikkate alındığındaotomobilin sadece HP değerinebakmak yeterli. Ancak bu,aslında gerçeğin tamamı olmaktannçok uzak. Çünkü HPsayısının dışında aracın ağırlığıve bunların birbirine bölünmesindenelde edilen performansağırlığı, yani HP başına düşen kgmiktarı da aracın sportifliğini belirlemedeçok önemli. Örneğin500 HP’lik bir Porsche yarış pistindeher zaman yıldızlaşır. Eğer1.5 tonluk ağırlığını 1 tona indirebilirsenizperformans ağırlığı,HP başına 3 kg’dan 2 kg’agerileyecek ve sürücüsünün yüzündekigülümseme daha dabüyüyecektir.

Ölçümler nasıl yapılıyor?

Bir otomobilin sportifliğinibelirleyen 2önemli kriter vardır: Tarafımızdanölçülen hızlanmave esneklik değerleriile test pilotlarımızınyarış pistlerindekisübjektif hisleri. Performansağırlığı, buradaelde edilen verileri değerlendiripsınıflandırmaktayardımcı oluyor.Değerin hesaplanmasıise gayet basit: Otomobilinboş ağırlığı HP sayısınabölünüyor. Bu değerne kadar küçüksesürüş keyfi de o kadaryüksek oluyor.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

En iyiler listesi

Otomobildeki ilerlemelerintüketime pek yansımadığıyla ilgilibirçok kullanıcı şikayet edipduruyor. Ancak aşağıdaki bazı örneklerdede görülebileceği gibi gelişmişteknoloji tüketimde de iyileşmesağladı. Örneğin 4 litre civarındakitüketimler gerçektenetkileyici. Hatta günümüz şartlarıiçin artık antika haline gelen 2rakamlı tüketimleri, sunulan performansrakamları dikkate alındığındamakul olarak kabul etmekbile mümkün. Aşağıdaki otomobillerintümü yeni modeller. Yanihepsi bolca konfor, güvenlik ve gayetiyi performans rakamları sunanaraçlar. Ancak bu durum, hepsininağırlıklarının gayet yüksek olduğuanlamına da geliyor. Açıklanantest tüketimleri, tüm özelliklerdikkate alındığında motor geliştirmemühendislerine şapka çıkarmamızgerektiğini gösteriyor.

Ölçümler nasıl yapılıyor?
Testler laboratuvar ortamındadeğil, günlük yaşamdakarşımıza çıkan gerçekçi şartlaraltında yapılıyor. Ölçümleriçin test sırasında aracınyakıt deposu, “taşana kadar”dolduruluyor. Ardındantest aracı, 155 km’lik tüketimparkuruna gönderiliyor. Parkurun40 km’si şehir içi, 61km’si şehir dışı ve 54 km’si deotoyollardan oluşuyor. Otoyoldatest aracı, 20 km boyuncatam gazla, kalanındaise 130 km/s sabit hızla kullanılıyor.Test sonunda depotekrar dolduruluyor ve testtüketimi aradaki fark kullanılarakhesaplanıyor.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

En iyiler listesi

Sürekli verimleri artan motorlarve iyileşen hafif üretimtekniklerine rağmen otomobillerimizintüketimleri çok yavaşgeriliyor. Ancak bunun nedeninihemen görmek mümkün:Her model yenilemeyleotomobiller sürekli ağırlaşıyor.İlk olarak otomobillerin boyutlarıbüyürken, konfor donanımlarınınsürekli artan sayısı vezenginleşen güvenlik donanımları,ağırlığı da doğal olarakartırıyor. Golf VI’nın 1.2 TSImotoruyla bir Golf I üretebilmekgerçekten heyecanlı olurdu herhalde.Olup da böyle bir şey yapabilsek,günümüz motor teknolojilerininsağladığı tasarrufpotansiyeli ve hızlanma kalitesineşaşar kalırdık herhalde.Peki ama günümüzde kim günlükyaşamında “çıplak” bir GolfI kullanmak ister ki?

Test aracının gerçek ağırlığıne kadar? Lisansör dergimizAuto Bild bunun hesabınıvirgülden sonraki rakamhassasiyetiyle yapıyor.Bunun için her biri1000 kg’a ağırlıkları ölçebilen4 adet aks ağırlık kantarıkullanılıyor. Tekerleklerebinen ağırlık rakamlarıokunup kaydediliyor. Tartmaişleminin sonunda aracınher bir tekerleğine ve aksınadüşen ağırlıkla, toplamağırlığı ve akslara göreağırlık dağılımı hesaplanabiliyor.Ölçümler depo dolu,sürücü ise araçta değilkenyapılıyor.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

En iyiler listesi

Geçen haftaki en iyi ve en kötü frenler bölümünün ardından sıra, tam ters disiplinde: Hızlanma. 0-100 km/s hızlanma değerlerindeki saniyelik farklar çocuklar için bile büyük bir anlam ifade ediyor. Özellikle de quartett isimli otomobil oyun kartlarıyla oynuyorlarsa. Yetişkinlerde ise hızlanma süreleri, her zaman sportifliğin bir ölçütü olmuştur. Ayrıca yetişkinler için her eksik saniye, üzerinde saatlerce konuşulabilecek bir konu olmaya devam ediyor. Durum böyle olunca yazımızın bu ikinci bölümünde, en iyi ve en kötü hızlananları derledik.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

En iyiler listesi

Lisansör dergimiz Auto Bild her yıl yaklaşık 500 otomobili test ediyor. Bu da yıllık 100 binin üzerinde test kilometresi ve binlerce test ölçümü anlamına geliyor. Hızlanma, fren mesafesi, tüketim, gürültü, ağırlık, iç boyutlar… Yani bilgisayarlarımızın harddisklerini dolduran tam bir veri bombardımanı. Ancak bu ölçümler, gerçekten ilginç istatistikler çıkarmak için de iyi bir kaynak. Burada ortaya çıkan bazı sonuçlara bizler bile şaşırıyoruz. Yazımızın bu ilk bölümünde, bir yıl içinde testlerimize konuk olan otomobillerin 100-0 km/s fren mesafelerini derledik.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.